Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji, 2. etapa

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Základné informácie o projekte: Projekt je zameraný na rekonštrukciu a rozšírenie vozovky, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, rekonštrukciu mostov, úpravu resp. výmenu dopravného značenia, výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení. Projekt obsahuje nasledujúce cestné úseky:

  • I/69 Badín – Banská Bystrica, v dĺžke 3,096 km;
  • I/9 (I/50) Janova Lehota – Lutila, v dĺžke 7,030 km;
  • I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa, v dĺžke 6, 650 km.

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 16,776 km.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:              16 489 806,94 € s DPH  

            Z toho zdroj EÚ:                                      14 016 335,90 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                       2 473 471,04 € s DPH                                                 

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:           0,00 € s DPH     

Financované z fondu EÚ:                                           Európsky fond regionálneho rozvoja                     

Stav projektu:                                                              v realizácii         

Deň účinnosti zmluvy o NFP:                                   30. 12. 2023     

Predpokladaný termín ukončenia:                         31. 12. 2023

Dátum aktualizácie údajov:                                     4.1.2023    

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=15601cc4-c048-452f-8062-150213599b51

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8774333/


Súbory

Názov Veľkosť
Formulár údajov o projekte OPII MVÚC I. tr v BB kraji 2. etapa 181 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava