Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra


ROZHODNUTIE

Na základe povahy a rozsahu zmeny OPII a doručených stanovísk dotknutých subjektov MD SR, ako rezortný orgán, vydalo dňa 05.01.2023 Rozhodnutie, že zmena OPII sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., tzn. proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený zisťovacím konaním s prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy II smernice 2001/42/ES.
 

Názov Typ Veľkosť
Rozhodnutie PDF 782 kB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 15.0 PDF 4,4 MB
Prílohy OPII PDF 17,1 MB

 


 

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na webovom sídle www.opii.gov.sk Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 15.0) v súvislosti s riešením migračnej krízy spôsobenej vojenským konfliktom na Ukrajine (CARE) a s cieľom zrýchliť a zefektívniť čerpanie pridelenej alokácie".

Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 07.12.2022) na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené tiež na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: +421 908 123 138, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie:

Názov Typ Veľkosť
Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom PDF 1,11 MB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (verzia 15.0) - návrh PDF 4,44 MB
Prílohy OPII - návrh ZIP 15,4 MB
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava