Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (13. máj 2022)

Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2 na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 7 197 714,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ zlepšiť stavebno-technický stav mostov situovaných na cestách I. triedy (Makov - Trojačka – most; Liptovská Osada – most; Ružomberok – most; Porúbka – most; Mor. Lieskové – most; Kys. Lieskovec – most; Martin-Priekopa – most; Prievidza – most a Radoľa – most).

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava