Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Kežmarok (23. októbra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripraví Akčný plán na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie. Vláda SR dnes rozhodla o zlúčení nevýkonného Operačného programu Výskum a inovácie s úspešným Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, vďaka čomu sa zachráni 100 miliónov eur pre Slovensko.

Je to pre nás veľký záväzok a prejavenie dôvery ministerstvu dopravy. V čerpaní eurofondov sme na špici nielen v rámci Slovenska, ale sme premiantom aj v rámci Európskej únie. Preto vieme pomôcť ministerstvu školstva a zvrátiť prepad eurofondov. Chcem zdôrazniť, že tieto peniaze zachraňujeme pre vedu, výskum a inovácie na Slovensku. Našim cieľom nie je len matematicky spriemerovať čerpanie a tým vylepšiť čísla. Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal po rokovaní vlády v Kežmarku minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) k 30.septembru 2019 vyčerpal viac ako 1,4 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je Riadiacim orgánom OP II vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvára priestor – po zlúčení s OP VaI – pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

Technicky pôjde o včlenenie OP VaI do OP II, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným Monitorovacím výborom.

Do konca októbra zašle MDV SR na schválenie Európskej komisii nový programový dokument. Zároveň, počas harmonizácie systémov uskutoční MDV SR hĺbkový procesný audit za pomoci európskych expertov. Cieľom je nastaviť opatrenia na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava