Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


(Bratislava, 26. februára 2018)

únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII).  Aktuálne sa začína s rekonštrukciou deviatich mostov na východnom Slovensku.

„Cestám prvej triedy venujeme mimoriadnu pozornosť. Prakticky v každom kraji dochádza k zásadným zlepšeniam. Pomocou fondov Európskej únie sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I. triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. Medzi nimi sú aj projekty modernizácie mostov, z ktorých mnoho je v takmer havarijnom stave.“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Nevyhovujúce mosty v Košickom a Prešovskom kraji si už od Slovenskej správy ciest prevzali stavbári. Lehota výstavby je v zmluve definovaná na sedem mesiacov, čiže modernizácie budú dokončené v tomto roku. Celková zmluvná cena je viac ako 2,7 mil. eur.

Zoznam rekonštruovaných mostov v Košickom a Prešovskom kraji:

 • I/18 - 509 Nacina Ves  
 • I/77 - 068 Vyšný Mirošov
 • I/50-327 Bidovce
 • I/68-015 Plavnica  
 • I/18-459 Medzianky  
 • I/50-355 Trhovište  
 • I/67-034 Stratená  
 • I/79-039 Svätá Mária  
 • I/74-044 Ubľa  

V Prešovskom kraji bude z európskych peňazí spolufinancovaná aj modernizácia ďalších úsekov na cestách I. triedy:

 • I /79 Vranov nad Topľou – Parchovany (2019 - 2020)
 • I/18 križovatka I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou (2019 - 2020)
 • I/66  Popová – Hranovnica (2019 - 2020)
 • I/18 Prešov – Lipníky (2019 – 2020)

V samotnom meste Prešov už prebieha, resp. sa začne s rekonštrukciou troch križovatiek:

 • križovatka I/20 a III/3450  Prešov ul. Rusínska - Arm. Gen. Svobodu (2017 – 2018)
 • okružná križovatka I/68 Prešov Solivarská (2017 – 2018)
 • križovatka I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru (2018 – 2019)

Na území Košického kraja sa pripravuje modernizácia cesty I/79 v úseku Veľaty – Slovenské Nové Mesto a rekonštrukcia križovatky I/79 a III/3680 Malá Tŕňa.

 

Most na ceste I. triedyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava