Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. apríla 2015)

Odkiaľ a kam cestujete, ako často, aký je účel vašej cesty alebo aké dopravné prostriedky používate? Takéto a aj ďalšie otázky sa budú v mesiacoch máj až august pýtať anketári cestujúcich na autobusových zastávkach, vo vlakoch, ale aj na letiskách. Anketári zároveň navštívia aj 10-tisíc domácností v šiestich krajoch a budú skúmať ich mobilitné správanie.

"Prosíme cestujúcich a vybrané domácnosti, aby boli ústretoví a zapojili sa do dopravného prieskumu a na otázky pravdivo odpovedali. Pomôžu tak k získaniu lepšieho obrazu o spôsobe cestovania alebo využívaní dopravných prostriedkov v ich regióne," povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Aj takýmto spôsobom môžu cestujúci a domácnosti podľa Kóňu ovplyvniť rozvoj dopravy vo svojom okolí. Dotazníky pre cestujúcich na autobusových zastávkach, vo vlakoch a na letiskách sú anonymné a jednoduché. Anketové lístky bude vypĺňať anketár na základe odpovedí oslovených respondentov.

Celoslovenský anketový prieskum mobility v domácnostiach, ktorý sa neuskutoční iba v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa obdobný prieskum realizoval nedávno, bude tiež anonymný. Anketári oslovia respondentov priamo v ich domácnostiach, pričom sa budú pýtať na všeobecné údaje osôb v domácnosti (ako napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, zamestnanie) a na vybavenosť domácností, ktorá je dôležitá z hľadiska mobility (vlastníctvo a dostupnosť osobného auta, bicykla a ich využívanie) a mobilitné správanie sa jednotlivých členov domácnosti v konkrétnom dni.

Dopravný prieskum bude zameraný na všetky druhy dopravy. Preto budú do prieskumu zapojené napríklad aj dopravné firmy. Cieľom dopravného modelu je spracovanie dopravných vzťahov na území Slovenska s väzbou na susedné štáty a európsku dopravnú sieť. Prieskum vzniká ako požiadavka Európskej komisie pre programové obdobie 2014 – 2020 a bude financovaný z eurofondov.

Výsledky prieskumu budú slúžiť pri pripravovaných projektoch z dopravnej infraštruktúry, ktoré budú financované z peňazí Európskej únie, kde musíme zdôvodniť ich opodstatnenosť. Okrem toho v softvéri, ktorý vznikne z výsledkov prieskumu, sa bude dať zistiť napríklad intenzita dopravy, zaťaženie dopravnej siete, frekvencia cestujúcich, cestovné časy, náklady, údaje o regionálnych producentoch dopravy a podobne.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t. č.: + 421 918 825 059
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava