Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Budimír (24. november 2016)

Poklepaním základného kameňa sa dnes oficiálne začal stavať diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Vyše štrnásťkilometrový úsek je priamym pokračovaním diaľnice od Prešova smerom na Michalovce. Už o tri roky tak tranzitná doprava smerujúca ďalej na východ obíde mesto Košice.

"Teší ma, že dnes môžeme odštartovať výstavbu ďalšieho úseku našej najdôležitejšej diaľnice. Vďaka finančnej pomoci Európskej únie ide o prvú z veľkých cestných investícií, ktoré zlepšia dopravu v Košiciach a okolí. Už teraz pripravujeme ďalšie cestné projekty na východe, ktoré dokončia obchvat pre tranzitnú dopravu Košíc," povedal v Budimíre minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek. Diaľničný úsek bude v budúcnosti prepojený s rýchlostnou cestou R2 Košice, Šaca – Košické Olšany, čím vznikne kompletný severovýchodný obchvat Košíc. D1 sa prepojí aj s existujúcou rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc.

Po vybudovaní diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce dôjde k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej ceste prvej triedy I/19. V súčasnosti tranzitná doprava prechádza viacerými obcami, čo výrazne zhoršuje kvalitu života obyvateľov bývajúcich v bezprostrednom okolí cesty prvej triedy I/19. Ročná priemerná denná intenzita na ceste I/19 v spomínanom úseku je takmer 16 tisíc vozidiel. Jazda po novej diaľnici prinesie motoristom časovú úsporu 14 minút (v porovnaní so súčasnou cestou) a samozrejme tiež úsporu paliva. Projekt výstavby úseku D1 Budimír – Bidovce bude spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Zhotoviteľom je spoločnosť Skanska SK a.s.

O úseku D1 Budimír – Bidovce (14,4 km)
Začiatok stavby bude tvoriť novobudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Tú bude pretínať nový, 542 metrov dlhý most. Ďalej bude cesta smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty "Košické Olšany", kde sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku "Hrašovík" v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 bude pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec nového diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke "Bidovce".Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava