Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Zvolen (16. mája 2017)

V južnej časti stredného Slovenska je od dnes v prevádzke nový osemkilometrový úsek rýchlostnej cesty R2. Od Zvolena smerom na východ až po Kriváň budeme cestovať rýchlejšie a najmä bezpečnejšie.

„Som veľmi rád, že novopostavené úseky pribúdajú aj na rýchlostnej ceste R2. Nová cesta nadväzuje na už hotový rýchlostný obchvat Detvy, spolu to predstavuje 20 kilometrov rýchlej a bezpečnej cesty. Kvalitné cestné spojenie medzi Zvolenom a Košicami patrí medzi naše priority. V závislosti od finančných možností chceme začať stavať úseky pri Mýtnej a pri Košiciach. Dôležité bude tiež rozhodnutie o trasovaní obchvatu Zvolena“, povedal pri slávnostnom otvorení novej cesty minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Strihanie pásky Zvolen východ - Pstruša

„Netreba zabúdať ani na ekonomicko-hospodársky aspekt. Juh stredného Slovenska sa stane po dobudovaní tejto rýchlostnej cesty dostupnejší pre potenciálnych investorov, čím sa reálne priblížime k znižovaniu regionálnych rozdielov“, dodal minister A. Érsek.

Nová rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša prinesie, okrem časovej úspory troch minút oproti starej ceste, aj palivové a finančné úspory. Uľaví sa však aj obyvateľom obcí Zvolenská Slatina, Vígľaš a Pstruša, cez ktoré v súčasnosti prechádza cesta I. triedy. Výrazne sa zníži environmentálne zaťaženie, prašnosť a hlukové zaťaženie v týchto obciachQ. Intenzita dopravy na tomto úseku v roku 2010 dosahovala 15-tisíc vozidiel za 24 hodín. Podľa odhadov by v roku 2030 malo po rýchlostnej ceste prechádzať 16,5-tisíca áut denne.

Úsek medzi Zvolenom a Pstrušou je dlhý 7,85 kilometra a nachádza sa na ňom sedem mostov a jedna mimoúrovňová križovatka vo Zvolenskej Slatine.

Stavba rýchlostnej cesty bola spolufinancovaná z fondov Európskej únie v rámci dvoch programových období (Operačný program Doprava a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra). Celkovo bolo zo zdrojov EÚ na projekt investovaných viac ako 44 miliónov eur.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava