Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (19. apríla 2018)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra zorganizoval vo štvrtok 19. apríla 2018 prvý zo série workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti verejného obstarávania. Témou prvého stretnutia bolo verejné obstarávanie projektových dokumentácií v oblasti cestných projektov.

Cieľom workshopov na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR je umožniť diskusiu a vymeniť si skúsenosti z praxe v oblasti verejného obstarávania projektovej dokumentácie projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo zdrojov OPII. Na stretnutí diskutovali zástupcovia verejných obstarávateľov – prijímateľov z OPII, zástupcovia zo strany súkromného sektora (dodávatelia predmetných služieb), zamestnanci ministerstva dopravy, ako aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a mimovládnych organizácií.

Workshop o verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava