Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bytča (27. februára 2018)

Na železničnej trase Bratislava – Žilina pribudli ďalšie kilometre zmodernizovanej trate. V úseku, ktorý sa začína tesne za Považskou Teplou a končí pred Žilinou sú už nové železničné koľaje, nástupištia a ďalšia infraštruktúra. Po dokončení rozostavanej trate pri Púchove a inštalácii zabezpečovacích zariadení budú môcť v roku 2020 vlaky na celej trati Bratislava – Žilina  jazdiť rýchlosťou až 160 km za hodinu.

„Zvyšovanie rýchlosti a bezpečnosti je trendom, ktorým sa vo vyspelom svete uberajú všetky železnice. Preto ani my nemôžeme zastaviť tento vlak a robíme všetko pre to, aby sme postupne zmodernizovali všetky kľúčové trate na Slovensku. Kľúčovou je pre nás príležitosť použiť na tento účel fondy Európskej únie,“ povedal počas slávnostného otvorenia zmodernizovanej trate Považská Teplá – Dolný Hričov – Žilina minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Otvorenie úseku

 

Úsek v dĺžke takmer 23 kilometrov sa začal modernizovať v roku 2014. Projekt so zmluvnou cenou vyše 120 mil. eur bol financovaný najmä z fondov Európskej únie.

Modernizácia celého úseku bola rozdelená na dva samostatné projekty:

    • Považská Teplá - Dolný Hričov, spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava (OPD),
    • Dolný Hričov – Žilina, spolufinancovaný v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII).

Stavba  sa začína za stanicou v Považskej Teplej, kde sa napája na v súčasnosti modernizovaný úsek Púchov – Považská Teplá, a končí tesne na začiatku Žiliny. Počas modernizácie bola prestavaná existujúca železničná trať s cieľom zvýšiť jej traťovú rýchlosť, technickú vybavenosť aj s použitím moderného zabezpečovacieho zariadenia spolu so systémom ERTMS, čím sa skvalitnia a zlepšia jej technické parametre. V rámci stavby boli zmodernizované stanice a zastávky so zvýšenými nástupišťami pre uľahčenie nástupu do vlakov a boli vybudované podchody k nástupištiam v Bytči, Dolnom Hričove, v Plevníku-Drienovom, v Predmieri a v Hornom Hričove. Vybudovaných bolo vyše 13 km nových protihlukových stien, päť nových cestných nadjazdov.

 

Strihanie pásky

 

Strihanie pásky

 

Parný vlak

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava