Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Stará Ľubovňa (29. januára 2020)

V Starej Ľubovni uskutočnilo verejné prerokovanie výsledkov Štúdie realizovateľnosti cestného koridoru I/67, I/66 a I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele. Verejnosti bolo predstavených spolu 22 cestných úsekov vrátane jednotlivých študovaných a odporúčaných variantov. Výsledkom štúdie je napríklad odporúčanie výstavby obchvatu mesta Kežmarok, ako aj zlepšenie technických parametrov ciest na celom ťahu zameraného predovšetkým na zvyšovanie bezpečnosti.

"Ide o prvé verejné prerokovanie výsledkov štúdie, ktoré sa koná priamo v dotknutom regióne a za takej veľkej účasti, veľmi ma to teší", povedal Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice, ktoré stretnutie zorganizoval.

My veríme, že dobrý príklad IVSC Košice budú nasledovať aj ďalšie zložky či organizácie v sektore dopravy a verejné prerokovanie štúdií realizovateľnosti sa stane samozrejmosťou.

Touto cestou by sme sa zároveň chceli poďakovať za vrelé privítanie a poskytnutie priestorov na verejné prerokovanie štúdie prednostovi Okresného úradu Stará Ľubovňa.

Verejné prerokovanie štúdie realizovateľnosti

Verejné prerokovanie štúdie realizovateľnosti

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava