Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (8. novembra 2016)

Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia a bez prekážok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

Zmluvu o finančnom príspevku vo výške viac ako 122 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) už podpísal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek. "Som presvedčený, že pôjde o zmysluplné využitie peňazí, vďaka ktorým bude plavba lodí na tejto medzinárodnej trase plynulejšia a bez zdržaní. Modernizácia plavebných komôr bude znamenať odstránenie trvalej prekážky a zabezpečia sa viac ako štandardné prevádzkové parametre plavebných komôr so zaručenou bezpečnosťou a trvalou spoľahlivosťou pri ich paralelnom využívaní," povedal minister A. Ersék. Ako dodal: "Tento projekt nie je jediný, ktorý na Dunaji pripravujeme. Slovenská republika sa bude uchádzať o ďalšie európske zdroje na projekty vodnej dopravy: či už ide o zlepšenie splavnosti Dunaja v Bratislave, alebo modernizáciu plavebnej dráhy v Hrušovskej zdrži."

V rámci projektu sa aktuálne pripravuje štúdia realizovateľnosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom financovania prostredníctvom fondov EÚ. Štúdia zadefinuje práce, ktoré je nutné vykonať v rámci modernizácie plavebných komôr VD Gabčíkovo a zabezpečí technickú špecifikáciu všetkých komponentov infraštruktúry, ktoré budú modernizované. Predpoklad začiatku samotných stavebných úprav je v polovici budúceho roka, pričom práce sa budú realizovať počas nepretržitej prevádzky. Obe komory by mali byť zmodernizované do konca roka 2020.

Prijímateľom grantu z nástroja CEF je ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Implementačnými orgánmi sú Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Vodohospodárska výstavba, štátny podnik.

Rozpočet projektu: 144 665 000 EUR
Výška grantu: 122 965 250 EUR (85 %)
Spolufinancovanie: 21 699 750 EUR (15 %)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava