Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Žilina (23. novembra 2017)

V Žiline začalo premávať osem nových nízkopodlažných a energeticky úsporných trolejbusov. Ich nákup bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci projektu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ďalších sedem vozidiel pribudne na žilinské cesty do marca 2018.

„Chceme zvýšiť motiváciu cestujúcich využívať verejnú osobnú dopravu. Preto som veľmi rád, že sme vďaka eurofondom pomohli Žiline zaobstarať kvalitné vozidlá s najmodernejšími bezpečnostnými prvkami, ktoré sú prispôsobené aj na cestovanie pre  imobilných cestujúcich alebo mamičiek s kočíkmi. Som presvedčený, že je to krok správnym smerom a že sa úroveň cestovania v tomto meste zvýši,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Dopravný podnik mesta Žilina získa celkovo dvanásť kusov nízkopodlažných trojnápravových kĺbových trolejbusov MHD a tri dvojnápravové sólo trolejbusy. Ide o moderné vozidlá, ktoré rozšíria základňu 42 trolejbusov v Žiline. Trolejbusová doprava zohráva v Žiline kľúčovú úlohu, pretože spája všetky sídliská s centrom mesta. Dopravný podnik mesta Žilina zabezpečuje verejnú dopravu pre 83 tisíc obyvateľov mesta.

Slávnostné uvedenie do prevádzky prvých 8 trolejbusov v ŽilineMinisterstvo dopravy a výstavby SR poskytne na tento projekt takmer 8 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Žilina a Prešov sú dve mestá na Slovensku, ktoré získajú nové trolejbusy z OPII. Mestá Košice a Bratislava zase vďaka eurofondom cestujú novými modernými električkami. Európska únia podporuje verejnú osobnú dopravy ako dôležitý prostriedok pre zmierňovanie dopravných zápch a negatívnych ekologických dopadov individuálnej automobilovej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava