Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Štúrovo (6. apríla 2018)

Tranzit v meste Štúrovo má zlepšiť rekonštrukcia križovatky na ceste I/76 Štúrovo a pokračujúca Nánanská cesta. Dnes bol poklepaný základný kameň tejto stavby za účasti ministra dopravy a výstavy Arpáda Érseka. Križovatka bude zrekonštruovaná s finančnou podporou z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Som rád, že sa nám podarilo ukončiť technickú prípravu stavby a nájsť potrebné zdroje na tento projekt. Ide o úsek, ktorý je dôležitý pre miestnych obyvateľov, ako aj pre tranzitnú dopravu. Okružné križovatky sú oveľa bezpečnejšie a plynulejšie pre cestnú premávku a v Štúrove je to veľmi žiaduce,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Nová križovatka by mala byť hotová v prvom kvartáli roka 2019. Pri rekonštrukcii existujúcej cesty I/76 bude existujúca vozovka nahradená novou a súčasne sa rozšíri na šírku 8 metrov. Pozdĺž komunikácie sa vybudujú cyklistické pruhy. Súčasná priesečná križovatka cesty prvej triedy a miestnych komunikácií bude prebudovaná na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom (smer Nána – Komárno). Náklady na tieto práce predstavujú takmer 1,7 milióna eur.

Po ukončení stavby sa na tomto úseku zvýši kvalita dopravy, cestovnej rýchlosti a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Rovnako sa zlepší aj životné prostredie obyvateľov v okolí existujúcej cesty.

Vďaka peniazom z Európskej únie pripravuje ministerstvo dopravy modernizáciu viacerých úsekov ciest I. triedy. 

V Nitrianskom kraji ide o tieto úseky:

  • I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
  • I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
  • I/51 Golianovo - Vráble

Rekonštrukcia mostov:

  • I/51 Levice - most 51-146
  • I/75 Slatina, most č.75-042
  • I/64 Nitra most 64-019
  • I/75 Nové Zámky most č.75-016

Celkovo sa má v rámci OPII do roku 2023 postaviť a zmodernizovať v rámci celého Slovenska až 300 km ciest I. triedy.

 

Ministri Arpád Érsek a László Solymós

 

Poklepanie základného kameňa Štúrovo

 

Poklepanie základného kameňa Štúrovo

 

Poklepanie základného kameňa Štúrovo

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava