Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (25. apríla 2019)

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spolu s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Jurajom Tkáčom dnes odovzdal stavenisko záchytného parkoviska pri železničnej stanici v Pezinku. Parkovisko pre takmer 300 vozidiel a 30 bicyklov bude hotové na jeseň tohto roka.

„Záchytné parkovisko v Pezinku je veľmi potrebné a viem, že obyvatelia si ho už dlho želajú. Výstavba takýchto parkovísk je v súlade s našou stratégiou podpory ekologickej dopravy a presadaním cestujúcich z áut do prostriedkov hromadnej dopravy, v tomto prípade do vlakov,“ povedal minister A. Érsek.

Parkovisko v Pezinku bude na spevnenej oplotenej ploche, ktorá bude osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita bude 291 parkovacích miest a stojiská pre 30 bicyklov. Súčasťou bude informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Zároveň s parkoviskom sa dobuduje podchod pod koľajou č. 5 s osobným výťahom a jeho napojenie na parkovisko. Súčasťou výstavby parkoviska bude aj prístupová cesta pre motoristov.

ŽSR podpísali zmluvu o dielo s dodávateľom, podľa ktorej bude výstavba parkoviska stáť 1,95 milióna eur a termín odovzdania do prevádzky je september 2019. Na výstavbu prispeje peniazmi Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k realizácii má parkovisko v Ivanke pri Dunaji, kde sa v týchto dňoch uzatvára súťaž na zhotoviteľa a bude sa podpisovať zmluva s víťazom. Plánované dokončenie výstavby tohto parkoviska je do konca roka.

Parkovisko Pezinok

 

Parkovisko Pezinok

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava