Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Žilina (05. december 2016)

Tunelová rúra Žiliny na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bola slávnostne prerazená v pondelok 5. decembra 2016.

Obe tunelové rúry razia baníci v geologicky mimoriadne náročnom teréne takmer dva roky. S razbou sa začalo v priebehu novembra 2014, najskôr zo západného portálu. Skutočne veľmi náročné geologické prostredie si však vyžiadalo aj razbu z východného portálu a začalo sa teda protirazenie oboch tunelových rúr z východného portálu.

Posledné centimetre tunelovej rúry zdolali stroje v pondelok 5. decembra 2016 o 11:00. Prerazenie druhej tunelovej rúry očakávame v januári budúceho roka, k prerazeniu už chýba len necelých 80 metrov.

 

Pozrite si video zo slávnostného prerazenia:


Vedeli ste, že ...?

  • tunel má dĺžku 687 m
  • je dvojrúrový pre obidva smery jazdy
  • súčasťou diaľnice je aj tunel Ovčiarsko (2 367 m)
  • tunel Ovčiarsko bol prerazený v apríli 2016
  • v nepretržitej prevádzke pracuje na tuneloch 90 ľudí – pracuje sa nonstop, aj v nočných hodinách

Bezpečnosť nadovšetko
Stavba diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorej súčasťou sú tunely Ovčiarsko a Žilina, je mimoriadne špecifická z hľadiska geologických podmienok. Na stavbe bolo identifikovaných niekoľko zosuvných miest, ktoré sme zasanovali a zrealizovali sme odvodňovacie vrty, úlohou ktorých je znižovať hladinu podzemnej vody.

Z technického pohľadu sa na 11 km dlhom diaľničnom úseku strieda popri dvoch tuneloch 11 mostov. Po dobudovaní tohto úseku ušetrí motorista 9 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

Financovanie a čas výstavby
Cena za vybudovanie diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je 427 miliónov eur. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Zmluvné ukončenie výstavby je naplánované v roku 2018.


Zdroj: NDS, a.s.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava