Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (22. októbra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-105-3.2-DPB-TROLBA na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt Trolejbusy pre Bratislavu je Dopravný podnik Bratislava a. s.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 42 690 662 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

Projekt má za cieľ realizovať nákup 50 ks trolejbusov. Z toho 16 ks veľkokapacitných 24m trolejbusov, ktoré budú využívané na novej trolejbusovej trati Patrónka – Riviéra; 23 ks hybridných 18m trolejbusov využívaných na novej trolejbusovej trati Mlynské Nivy – Slovenské národné divadlo a na novej trolejbusovej trati Trnávka – Avion Shopping Park (1,3 km) a na nahradenie 9 autobusov linky 61 a 11 ks hybridných 12m trolejbusov využívaných na trati pre spojenú linku 41+203 (Hlavná stanica – Búdková – Koliba) a na novej trati Mliekarenská – Prievozská a Hraničná – Bergamon.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava