Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. apríla 2018)

Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 23. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa konal 11. apríla 2018 v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave.

Hlavnú cenu titul Stavba roka 2017 získal úsek diaľnice D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno. Cenu odovzdal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek na 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku. Takmer 4,3 kilometra dlhý diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno patrí medzi technicky najnáročnejšie na Slovensku. Prakticky celá jeho trasa totiž vedie buď po mostoch alebo cez tunel. Prvé autá po ňom prešli v decembri 2017.

Galavečer stavba roka 2017

Diaľnica zároveň získala cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos. Viac o projekte nájdete tu.

Cena udelená odbornou porotou za: 

-       unikátne riešenie  stĺporadia na estakáde z hľadiska vplyvu na životné prostredie, a ochrany  vtáctva žijúceho v okolí priehrady a estakády,

-       odľahčenie dopravy na obchvate Žiliny,

-       riešenie celej estakády v dĺžke 1,5 km ako jedného dilatačného celku s najdlhšími  mostnými závermi doposiaľ použitými na Slovensku,

-       výstavbu tunelov využitím stredovej jamy umožňujúcej razenie oboch tunelov v šiestich čelbách súčasne,

-       zvládnutie zakladania až 4 m pod hladinou Hričovskej priehrady,

-       použitie mobilných zvodidiel, umožňujúcich vjazd vozidiel záchrannej služby do oboch tunelov z ktorejkoľvek strany hneď po automatickom zastavení prevádzky,

-       unikátne riešenie a kotvenie svahov až pod uhlom  75°, z dôvodu ochrany prírody a majetku.

 

D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
Autor fotografie: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka

 

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie získal tiež jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:  Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité.

Cena udelená odbornou porotou za: 

-       najlepšie projektové riešenie stavebného diela v náročnom teréne a to z hľadiska tak stavebného ako aj dopravného projektovania,

-       vysokú stavebnú kultúru a vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a progresívnymi technológiami výstavby,

-       optimálne, ekonomicky efektívne použitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela,

-       citlivé zakomponovanie celej diaľnice do urbanistickej štruktúry územia, so zachovaním kontinuity k okolitým stavbám, 

-       vysoko náročné technické riešenie jednotlivých objektov mostov a tunelov.

Viac o projekte nájdete tu.

D3 Svrčinove - Skalité
Autor fotografií: Jozef Mravec

Viac informácií o udelených cenách Stavba roka 2017 nájdete tu.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava