Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. apríla 2018)

Slovensko je v týchto dňoch miestom zasadnutia európskych dopravných expertov. Fórum NETLIPSE združuje odborníkov z ministerstiev dopravy, dopravných agentúr a univerzít z krajín Európskej únie. Slúži na výmenu skúsenosti s prípravou a realizáciou veľkých infraštruktúrnych projektov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je spoluorganizátorom tohto prestížneho európskeho stretnutia.

„Členstvo v Európskej únii a snaha naplno a efektívne využiť zdroje Európskej únie nás posunula vpred pri príprave a realizácii veľkých dopravných projektov. Tie sú pre nás maximálnou prioritou. Preto som rád, že aj slovenskí dopravní experti majú možnosť byť pri výmene skúseností pri príprave verejného obstarávania a výstavbe veľkých projektov v Holandsku, Švédsku, Fínsku, Dánsku a ďalších krajinách,“ povedal na stretnutí NETLIPSE minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 

Popri výstavbe cestnej a železničnej infraštruktúry sa na Slovensku posledných rokoch začalo aj s realizáciou projektov vodnej infraštruktúry. Zahraniční hostia si preto pozreli projekt modernizácie Gabčíkovských vrát a tiež pripravované projekty na zlepšenie parametrov Dunajskej vodnej cesty. Zástupca združenia obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Gabriel Meszaros predstavil projekt Dunajbus, ktorý by mal zapojiť Dunaj do systému verejnej dopravy v bratislavskom regióne.

Na stretnutí prítomní experti z krajín EÚ diskutovali o nových trendoch vo verejných obstarávaniach veľkých dopravných projektov v Holandsku, Fínsku, či Dánsku. Pozornosť vzbudila najmä prezentácia zástupcov Fínskej dopravnej agentúry. V tejto škandinávskej krajine už niekoľko rokov úspešne realizujú projekty na princípe partnerských aliancií medzi investormi a zhotoviteľmi, pri ktorých je hlavným výberovým kritériom kvalita projektu a následne celého diela.

 

Netlipse Fórum na SlovenskuRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava