Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Prešov (30. mája 2017)

Poklepaním základného kameňa sa dnes slávnostne začala výstavba jedného z posledných chýbajúcich úsekov diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Úsek D1 Prešov západ – Prešov juh s dvojkilometrovým mestským tunelom výrazne skráti cestu autom do Košíc.

„Som spokojný, že môžeme využiť letnú stavebnú sezónu na prípravné práce. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie nám to už umožňuje. Správa EIA bude čoskoro zverejnená, zatiaľ však môžem povedať, že nie je potrebné robiť dodatočné environmentálne opatrenia ,“ povedal v Prešove minister Arpád Érsek.

„Dopravné problémy v Prešove nezmiznú zo dňa na deň, faktom je, že tranzitnú dopravu v smere od Popradu na Košice potrebujeme dostať z mesta. Vnútromestskú dopravu už v lete odľahčí nová štvorpruhová cesta po Nábrežnej komunikácií. Zároveň intenzívne hľadáme dohodu o finančnom krytí severného obchvatu mesta, ktorý by mal Prešov definitívne odľahčiť od dennodenných zápch,“ dodal minister dopravy.


Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke. V križovatke Prešov juh bude navrhovaná diaľnica napojená na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Teraz všetky autá prechádzajú po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša zápchy a znečistenie životného prostredia. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ. Cieľom je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývané územie mesta. Preto bola križovatka navrhnutá tak, aby prepájala všetky smery a všetky kategórie ciest. Práce na križovatke Prešov západ prebiehajú od minulého roka a semafor na vstupe do Prešova bude odstránený v auguste.

Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút (až 80 percent času) oproti pôvodnej trase cez mesto. Kým jazda po starej ceste cez mesto trvá približne 24 minút, úsek diaľnice prejdú vodiči za päť minút. Projekt bude hotový o štyri roky.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava