Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


(Bratislava,3. januára 2018)

„Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I.triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje a dúfame, že aj vďaka nim ľudia presadnú z áut”, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu roka 2017 zazmluvnených 66 projektov, vďaka čomu bola prekonaná miliardová hranica kontrahovania v rámci zdrojov EÚ. Štyri veľké projekty sa na kontrahovaní podieľajú sumou 590 miliónov eur (zdroj EÚ).

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ministerstvo dopravy už v predstihu splnilo záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca budúceho roku.  

V roku 2017 mohli výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave využívať obyvatelia vo viacerých regiónoch Slovenska. Do užívania motoristickej verejnosti boli odovzdané dva úseky diaľnice a jeden úsek rýchlostnej cesty: R2 Zvolen východ –  Pstruša, D3 Svrčinovec – Skalité a D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Ukončených bolo aj niekoľko projektov na cestách I. triedy ako napríklad prvá časť obchvatu Brezna.

Vďaka fondom EÚ dochádza na Slovensku aj k citeľnému rozvoju ekologických módov dopravy. Modernizácia železničnej infraštruktúry pokračuje poslednými, mimoriadne náročnými kilometrami pred Žilinou. Vo fáze výroby je 21 nových dieselových vlakových súprav, ktoré budú postupne nasadzované na trate v Banskobystrickom kraji od mája 2019 až do konca roku 2020. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy prebiehajú nákupy trolejbusov v Prešove a Žiline. V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

OP Integrovaná infraštruktúra postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava veľkých projektov. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty, z ktorých posledným je projekt  D3 Svrčinovec – Skalité. 

V implementácii OP Integrovaná infraštruktúra došlo tento rok k posilneniu transparentnosti a kontroly. Zmenilo sa zloženie Monitorovacieho výboru pre OPII, ktorý je najvyšším orgánom dohliadajúcim na proces implementácie projektov. Väčšinu z členov dnes tvoria zástupcovia neštátneho sektoru (mimovládne organizácie, odborné združenia, zamestnávatelia, zástupcovia samosprávy a odborové zväzy).

Bilancia OPII za rok 2017

  • Čerpanie: 793 mil. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 17,18 % z celkovej alokácie
  • Zazmluvnenie: 1,28 mld. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 27,80 % z celkovej alokácie
  • Štyri schválené veľké projekty Európskou komisiou

 

Obchvat BreznaRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava