Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (15. februára 2017)

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek dnes listom informoval prezidenta SR Andreja Kisku o pripravovaných krokoch v rámci riešenia dopravnej situácie v Prešove a zároveň požiadal o stretnutie v blízkej dobe, na ktorom ho bude informovať o výsledkoch rokovaní so zhotoviteľom. Minister dopravy žiada rezort financií o detailný rozpis medializovaného objemu usporených financií pre ich navrhované riešenie dopravnej situácie v Prešove.

"Osobne som informoval prezidenta Andreja Kisku o pripravovanej výstavbe obchvatu Prešova už na jeseň minulého roku. Dnes som ho listom opäť ubezpečil, že s verejnými financiami nakladám zodpovedne a dôkladne zvažujem všetky kroky a podrobne analyzujem, či sú prostriedky vynaložené efektívne, tak, ako sa vláda zaviazala v projekte Hodnota za peniaze," uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.


Projekt diaľničného obchvatu D1 Prešov, západ - Prešov, juh je pripravený na výstavbu aj vzhľadom na možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Plánovanie tohto diaľničného úseku podporujú aj najnovšie dopravné prieskumy a analýzy a na jeho prípravu sa už investovalo takmer 50 miliónov eur.

Vzhľadom na doteraz vynaložené investície a aktuálny stav prípravy diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 ministerstvo dopravy žiada rezort financií o podrobné zdôvodnenie, ktoré ho viedlo k záverom riešenia dopravy v meste Prešov východným obchvatom.

Zároveň žiada o detailný rozpis medializovaného objemu usporených financií pre navrhované riešenia vo vzťahu k súčasnému riešeniu v podobe diaľnice D1 a severného obchvatu na rýchlostnej ceste R4, ktoré preferuje MDV SR, NDS, Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov, ktorá je v súlade s platnými územnými plánmi a má takmer všetky potrebné povolenia.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava