Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (18. júla 2019)

Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR získalo súhlasné stanovisko z Bruselu a nenávratný finančný príspevok predstavuje vyše 200 miliónov eur. Práce na viac ako 16 kilometrov dlhej diaľnici napredujú podľa plánu, do užívania ju motoristi dostanú už na konci tohto roka.

„Ide o ďalší z veľkých diaľničných projektov, ktorý sme obhájili pred Európskou komisiou v tomto programovom období z eurofondov. Som veľmi rád, že sa nám darí čerpať peniaze na veľké investície. Teraz sa už musíme sústrediť na prípravu a obhajobu úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany a dokončenie juhovýchodného obchvatu Košíc,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa sústreďuje aj na prípravu ďalších významných cestných projektov, ktoré by mohli byť plynule prefinancované z nových eurofondov v programovom období 2021-2027.
Medzi priority v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest patrí najmä dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnice D3, posledný nedostavaný úsek diaľnice D1 medzi Košicami a Bratislavou (Turany – Hubová) a najpotrebnejšie úseky rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Košicami.

Informácie o projekte D1 Budimír – Bidovce

Úsek D1 Budimír – Bidovce je priamym pokračovaním diaľnice D1 v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 sa stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Vybudovanie tejto stavby s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír, preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/50, najmä tranzitnú nákladnú dopravu a tým pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v regióne. Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvni životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácii.

 

Diaľnicu pri Košiciach zaplatia eurofondy

 Diaľnicu pri Košiciach zaplatia eurofondyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava