Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Budimír (20. júna 2019)

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek skontroloval postup prác na stavbe diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce. Stavebné práce napredujú a práce sa realizujú načas napriek miernym obmedzeniam z dôvodu vyliahnutia orla kráľovského v úseku jeho prirodzenej hniezdnej lokality.

„Som rád, že na tejto stavbe sa nám darí dodržiavať termíny a  stíhame ju odovzdať motoristom do konca roka. Som veľmi rád, že táto stavba, ktorej základný kameň som poklepával, bude odovzdaná do užívania riadne a včas.  Viem, že kvôli zlepšeniu plynulosti dopravy, ľudí v tomto regióne zaujíma, kedy sa začne stavať na úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, ktorá bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhošť, čím sa zavŕši juhovýchodný obchvat Košíc. Intenzívne pracujeme aj na tomto cestnom úseku. Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa stavby na druhý úsek Šaca – Košické Oľšany a pre veľký záujem uchádzačov sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzači tak majú čas na prípravu kvalitnej ponuky, pretože je to našou povinnosťou robiť všetko preto, aby diaľničné stavby boli kvalitné a slúžili maximálne verejnému  záujmu,“ povedal minister A. Érsek.

Úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 14, 4 km má byť hotový v decembri 2019. V týchto dňoch sa realizuje pokládka izolácií a montáž príslušenstva na mostných objektoch. Na cestných objektoch sa robia konštrukčné vrstvy vozovky a výstavba kanalizácie. Taktiež prebiehajú práce na zárubných múroch.  Stavba má 23 mostných objektov a 3 mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Je financovaný z OP Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 mil. eur.

Diaľnica pri Košiciach sa stavia v termíne

 

Diaľnica pri Košiciach sa stavia v termíne


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava