Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (29. októbra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabezpečilo peniaze na prípravu dvoch projektov, ktoré významne zlepšia cestovanie vlakom do Bratislavy. Vďaka eurofondom vznikne záchytné parkovisko na veľmi exponovanej železničnej zastávke Nové Košariská pri Dunajskej Lužnej. Rovnako bola podpísaná zmluva o financovaní aj na projektovanie prestupného terminálu v Ružinove.

„Vítam všetky projekty, ktoré zlepšia a spriechodnia dopravu v hlavnom meste a tieto dva k nim rozhodne patria. Záchytné parkovisko v Nových Košariskách zlepší dochádzanie vlakom do Bratislavy.  Novým terminálom zase umožníme cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup „suchou nohou“ z vlaku na mestskú hromadnú dopravu a opačne. Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut ,“ povedal Andrej Doležal minister dopravy a výstavby SR.

Záchytné parkovisko na zastávke Nové Košariská bude po Pezinku a Ivanke pri Dunaji už tretím parkoviskom financovaným z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  Vzniknúť by malo 165 parkovacích miest, 10 miest pre osoby so zdravotným postihnutím, v uzavretom areáli parkoviska bude tiež vybudované stojisko pre 50 bicyklov. Vybuduje sa tiež autobusová zastávka a chodník pre peších. Na projektové práce bola z OPII vyčlenená suma 123 870 eur. Eurofondy by malo pokryť aj náklady na samotnú realizáciu parkoviska, ktoré by malo byť dokončené v roku 2023.

V Ružinove sa vybuduje prestupný terminál, teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť z vlaku na autobusy, električky či trolejbusy. Terminál umožní zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň umožňuje napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD.  Súčasťou projektu je aj peší podchod pod traťou, aby obyvatelia mohli bezpečne prejsť k obchodným centrám.

Súčasťou projektu je tiež naprojektovanie odbočky železničnej trate, ktorá zvýši priepustnosť trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava – Nové Mesto. Existujúce trate budú prepojené koľajovými spojkami a tým sa zriadi odbočka, ktorá zvýši kapacitu jednokoľajnej trate smerom do Komárna.  Celková suma nenávratného finančného príspevku je 484 640 eur.

Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby obidve časti projektu TIOP Ružinov boli v predpokladanom termíne do decembra 2023 už realitou. 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava