Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Martin (17. júna 2019)

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes slávnostne prestrihol pásku na zmodernizovanej ceste I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Pätnásťkilometrový cestný úsek, ktorý bol pôvodne nevyhovujúcou betónovou cestou, renovovali stavbári za obmedzenej prevádzky dva roky z eurofondov.

„Táto cesta patrí medzi dôležité európske koridory a jej nevyhovujúci stav trápil obyvateľov roky. S prispením Európskej únie sme z nej spravili modernú a bezpečnú cestu. Projekty tohto druhu sú pre naše regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú kostrou dopravnej siete Slovenska,“ povedal minister A. Érsek pri slávnostnom uvedení úseku do prevádzky spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest a zhotoviteľa.

Stará cesta v uvedenom úseku mala vysoký stupeň poškodenia. Cementobetónový povrch bol v značnej miere deformovaný a poškodený. Cesta I/65 v tomto úseku bola dlhodobo v neúnosnom stave z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky,  nadmerného hluku v krajine i kolíznych situácii. Zhotoviteľ využil povolený postup recyklácie stavebného odpadu, ktorý v značnej miere znížil náklady stavby. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov. Cena modernizácie bola 24,6 miliónov eur.

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes slávnostne prestrihol pásku na zmodernizovanej ceste I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami.

 

Modernizácie ciest I. triedy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 370 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne Horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.

 

Nová cesta I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami.

 

Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Členovia Monitorovacieho výboru (MV) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý dnes a zajtra rokuje v Martine, si tiež prezreli projekt zmodernizovanej cesty v Príbovciach, keďže bol financovaný z tohto operačného programu. Predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII, informovali členov a pozorovateľov MV o pokroku v implementácii jednak operačného programu ako celku, ale tiež o pokroku v príprave a implementácii projektov v oblasti železničnej, cestnej a vodnej dopravy a informačnej spoločnosti. Členovia Monitorovacieho výboru schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 2018, hodnotiace kritériá pre dopytovo-orientované informačné projekty  a revíziu operačného programu. Cieľom revízie OPII je rozšíriť možnosti čerpania a urýchliť tempo implementácie projektov. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak bude pripravený na čerpanie prostriedkov, ktoré budú prerozdelené z iných operačných programov.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava