Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (12. júla 2018)

Obnovený vozový park trolejbusov a električiek z eurofondov má k dispozícií nové depo v Jurajovom dvore.  Dnes bola uvedená do prevádzky nová údržbová základňa s odstavnou plochou pre 56 kĺbových trolejbusov, nastavovacou a skúšobnou halou električiek  a výpravňou pre vodičov.

 

Skúšobná hala električiek

 

V Bratislave je doprava jednou z najhorúcejších a najťažších tém. „Ministerstvo dopravy podporuje mestskú integrovanú dopravu. V Bratislave sme vymenili kompletný vozový park trolejbusov a tiež z eurofondov bolo financovaných 60 nových električiek. Som rád, že máme aj nové depo, ktoré zaistí bezpečnosť, komfort a kvalitu cestovania verejnou osobnou dopravou. Cestovanie vlakmi a hromadnou dopravou prispieva k ekologickejšiemu ovzdušiu a odľahčeniu mesta od áut, “ povedal minister Arpád Érsek, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia základne.

Ide o  druhú fázu projektu modernizácie údržbovej základne Jurajov dvor z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s celkovými nákladmi 8,7 milióna eur.  Realizácia projektu prispieva k zabezpečeniu kvality, kultúry, bezpečnosti a celkového komfortu ponúkaných služieb Dopravného podniku Bratislava a prispeje tak k opätovnému rastu dopytu po MHD a nepriamo aj integrovanej dopravy v rámci celého bratislavského regiónu.

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky:                                                8 740 364 €

Nenávratný finančný príspevok (zdroje EU + ŠR):                8 303 346 €

Vlastné zdroje prijímateľa - Dopravný podnik Bratislava:      437 018 €

 Depo Jurajov dvor slávnostné otvorenie
Hala pre údržbu a nastavenie električiek


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava