Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava, 6. júna 2018

Eurofondy využijeme aj na opravu deviatich mostov na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa ich modernizácia začne od júna. Po východnom Slovensku je to ďalší región, v ktorom budú môcť ľudia využívať bezpečnejšie mosty.

„V minulom Operačnom programe Doprava sme na Slovensku zrekonštruovali 29 mostov na cestách prvej triedy. S podporou Európskej únie v týchto projektoch úspešne pokračujeme. V súčasnom programovom období máme v pláne opraviť ďalších 62 mostov, z ktorých 23 je práve na území Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Most v Čadci bol ako prvý uvedený do prevádzky už v minulom roku. Rekonštrukcia ďalších deviatich mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji je zazmluvnená v celkovej cene vyše 4 miliónov eur a začne sa v júni. Časovo najnáročnejšia bude modernizácia mosta 293 – I/18 Martin-Priekopa. Ukončenie je plánované do júna 2019. Do tohto termínu budú zrealizované aj opravy ostatných 8 mostov. Mosty sa nachádzajú na cestách prvej triedy, ktorým venuje ministerstvo dopravy mimoriadnu pozornosť.

9 rekonštruovaných mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji:

 • I/18 Palúdzka – most 347A, Palúdzka
 • I/78 Námestovo – most 032
 • I/59 Valaská Dubová – most 067
 • I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066
 • I/18 Strečno – most 266
 • I/18 Strečno – most 269
 • I/11 Radoľa – most 229
 • I/18 Martin-Priekopa – most 293 (ponad vlečku)
 • I/64 Prievidza – most 067

V pláne  projektov OPII sú aj rekonštrukcie ďalších mostov v týchto krajoch, na ktoré Slovenská správa ciest pripravuje verejné obstarávania:

 • I/18 Turany – most 303
 • I/59 Ružomberok – most 063
 • I/64 Porúbka – most 107
 • I/78 Námestovo – most 018
 • I/59 Liptovská Osada – most 052
 • I/18 Kraľovany – most 315
 • I/11 Čadca – most 206
 • I/10 Bytča – most 251
 • I/78 Oravská Jasenica – most 017
 • I/10 Makov – Trojačka – most 238
 • I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A
 • I/59 Trstená – most 099
 • I/54 Moravské Lieskové – most 107

Z európskych peňazí bude spolufinancovaná aj modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy:

Žilinský kraj:

 • I/59 Liptovská Osada – Korytnica
 • I/10 Kolárovice (Čiakov)
 • I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš

Trenčiansky kraj:

 • I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
 • I/64 Obchvat mesta Prievidze I. etapa, 2. stavba
 • I/64 Partizánske – Oslany
 • I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
 • I/49 hranica ČR/SR – Záriečie

 

 

Mosty na cestách I.triedy


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava