Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE (SEA) OPII


Kroky SEA procesu
» Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom
» Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Verejné prerokovanie
» Stanovisko Ministerstva životného prostredia SRSTANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategického dokumentu so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja bol návrh OPII podrobený posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu boli zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej stratégie na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 4. marca 2014 vydalo stanovisko č. 6869/2013 - 3.4/ml z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, v ktorom na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020" za predpokladu dodržania podmienok uvedených v časti VI.3. tohto stanoviska.

Na stiahnutie

NázovTypVeľkosť
Stanovisko_MŽP SRPDF17 MB
Netechnické zhrnutie procesu SEAPDF653 kBVerejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa:

29. septembra 2016 (štvrtok) o 15.00 hod.

na MDVRR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.
OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020" a správu o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.11.2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU:
NázovTypVeľkosť
Správa o hodnotení strategického dokumentuPDF2,5 MB
Príloha 1 - Prioritné osiPDF368 kB
Príloha 2 - ProjektyPDF924 kB
Príloha 3 - Kumulatívne vplyvyPDF291 kB
Príloha 4 - NaturaPDF520 kB
Mapa 1 - Železničná dopravaPDF2,0 MB
Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020PDF3,82 MB
Mapa 3 - Cestná dopravaJPG2,0 MB
Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020JPG2,4 MB
Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciestJPG2,3 MB
Správa o hodnotení strategického dokumentuZIP46 MB

NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020:
NázovTypVeľkosť
Návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020PDF2,22 MB
Príloha 2 - Zoznam veľkých projektovPDF105 kB
Príloha 3 - Časová dostupnosťPDF1,62 MB
Príloha 3 - Mapa 1 - Železničná dopravaJPG2,0 MB
Príloha 3 - Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020PDF3,82 MB
Príloha 3 - Mapa 3 - Cestná dopravaJPG2,0 MB
Príloha 3 - Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020JPG2,4 MB
Príloha 3 - Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciestJPG2,3 MB
Návrh strategického dokumentu - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020ZIP40,4 MBROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020", určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom financií SR podľa § 8 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 18.9.2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


Na stiahnutie

NázovTypVeľkosť
Rozsah hodnoteniaPDF1,67 MBOZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom "Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020".

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 2. augusta 2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


Prílohy

NázovTypVeľkosť
OznámeniePDF575 kB

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava