Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SEA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA A ÚDRŽBY CIEST II. A III. TRIEDY


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy (ďalej len „Strategický dokument“) predstavuje strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch, a to najmä ciest II. a III. triedy, stanovujú sa priority ich rozvoja a identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Na stiahnutie
 
Názov Typ Veľkosť
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy PDF 7,3 MB
Príloha - Zoznam kľúčových projektov ZIP 223 kB
Odkaz na jednotlivé kroky SEA procesu (www.enviroportal.sk)

---

---

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava