Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SEA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA A ÚDRŽBY CIEST II. A III. TRIEDY


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy (ďalej len „Strategický dokument“) predstavuje strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch, a to najmä ciest II. a III. triedy, stanovujú sa priority ich rozvoja a identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Na stiahnutie

NázovTypVeľkosť
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedyPDF687 kB
Rozsah hodnotenia strategického dokumentuPDF1,7 MB
Úplné znenie návrhu strategického dokumentuPDF7,3 MB
Správa o hodnotení strategického dokumentuPDF8,8 MB
Informácia o verejnom prerokovaníPDF251 kB
Odkaz na jedotlivé kroky SEA procesu a návrh SD vrátane príloh (www.enviroportal.sk)------Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava