Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SEA proces - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza)


Kroky SEA procesu
» Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom
» Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Verejné prerokovanie
» Stanovisko Ministerstva životného prostredia SRSTANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja bol návrh Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 podrobené posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu boli zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej stratégie na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 17. júna 2014 vydalo stanovisko č. 2972/2014- 3.4/ml z posúdenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, v ktorých na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetných strategických dokumentov s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 za predpokladu dodržania podmienok uvedených v časti VI.3. tohto stanoviska s tým, že ak jednotlivé projekty podporované týmito stratégiami budú spĺňať limity pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, bude potrebné vykonať ich posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona pred ich povolením podľa osobitných predpisov (prípadne doložiť jeho výsledok, ak už bolo vykonané) a v prípade potreby bude vykonané aj hodnotenie vplyvov na územia sústavy Natura 2000.

Na stiahnutie

NázovTypVeľkosť
Stanovisko Ministerstva Životného prostredia SRPDF630 kBVerejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa:

29. septembra 2016 (štvrtok) o 15.00 hod.

na MDVRR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), návrh strategických dokumentov s celoštátným dosahom "Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020", a správu o hodnotení strategických dokumentov.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k návrhu týchto dokumentov a k správe o hodnotení podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie (dátum zverejnenia: 3.3.2014) na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry alebo inštitút stratégie, tel.: 02 5949 4111, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU:
NázovTypVeľkosť
Správa o hodnoteníPDF12 MB

NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY SR DO ROKU 2020:
NázovTypVeľkosť
Master plán dopravyPDF2,3 MB
Príloha_1:_VDPDF528 kB
Príloha_1:_Cesty z PPPPDF626 kB
Príloha 1:_Cesty_ostatné_projektyPDF628 kB
Príloha 1:_Cesty_z_OPDPDF541 kB
Príloha 1:_Cesty, zelené projektyPDF517 kB
Príloha 1: LetiskáPDF408 kB
Príloha 1: ŽeleznicePDF409 kB
SPRDI_SR kompletZIP6MB

NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
NázovTypVeľkosť
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SRPDF11242 kB
PrílohyPDF3210 kBROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020", určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 8 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.8.2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Prílohy

NázovTypVeľkosť
Rozsah hodnoteniaPDF1,6 MBOZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom "Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020", ktoré podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 8.7.2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia Operačného programu Doprava
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry, tel.: 02 5949 4111, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie:

NázovTypVeľkosť
OznámeniePDF11200 kB
PrílohaPDF1833 kBRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava