Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Exkurzia na projekte modernizácie Bratislavského tunela č.2, december 2022 Exkurzia na projekte modernizácie Bratislavského tunela č.2, december 2022
Exkurzia na projekte modernizácie Bratislavského tunela č.2, december 2022 Exkurzia na projekte modernizácie Bratislavského tunela č.2, december 2022
Exkurzia na projekte modernizácie Bratislavského tunela č.2, december 2022  
 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava