Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (4. mája 2021)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu na projektovanie rekonštrukcie mostného objektu na trati štátna hranica Marchegg – Devínska Nová Ves. Dôvodom rekonštrukcie traťovej koľaje v úseku Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves je aj zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Hodnota zákazky je takmer 428-tisíc eur.

Elektrifikácia trate v Devínskej Novej Vsi

Elektrifikácia trate z Devínskej Novej Vsi na hranicu s Rakúskom, vrátane modernizácie hraničného mosta, bude znamenať priame a najrýchlejšie vlakové spojenie pre tisícky obyvateľov Slovenska, ktorí cestujú do Viedne a ďalej do sveta. Je to súčasť koridoru z bratislavskej Hlavnej stanice, kde prichádzajú rýchliky z celého Slovenska. O tomto projekte sa hovorí už dlhé roky, teraz je už naozaj čas konať, keďže naši rakúski susedia sú už vo finále modernizácie svojho úseku trate z Viedne po hranicu, “povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Prioritou pri modernizácii železníc je revitalizácia najviac vyťažených tratí s najväčším meškaním vlakov V projekte ide aj o rekonštrukciu mosta – jeho masívnej klenbovej časti, nosných konštrukcií a sanácia spodnej stavby. Pôvodný architektonický vzhľad mosta, teda tehlové klenby, kamenné čelá a piliere ako aj opory mosta, musia byť zachované. Stavba musí zahŕňať splnenie požiadaviek na vykonanie elektrifikácie trate, a tiež podľa možnosti zohľadniť požiadavky Rakúskych železníc (ÖBB), ktoré vyplývajú z modernizácie a zdvojkoľajnenia trate na rakúskom území s výhľadovou rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu a na oceľovej časti mosta 140 kilometrov za hodinu. Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je Reming Consult, a.s. Bratislava. Realizácia projektu má byť ukončená do decembra 2023.

 

Nový terminál v Ružinove

Železnice Slovenskej republiky za účasti ministra dopravy Andreja Doležala a starostu Ružinova Martina Chrena podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP).

V Ružinove vybudujú prestupný terminál, teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť z vlaku na autobusy, električky či trolejbusy.

Terminál umožní zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň umožňuje napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD. „Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. Projekt odbočky zároveň zvýši priepustnosť veľmi intenzívne využívanej trate smerom na Dunajskú Stredu," priblížil význam projektu minister Doležal.

Z projektu sa teší aj starosta Ružinova Martin Chren, ktorý zdôraznil, že toto prinesie nielen odľahčenie dopravy v Ružinove, ale v celom meste. Uvoľnenie parkovacích kapacít by podľa neho mali pocítiť všetci obyvatelia.

Zástavka bude spájať vlak, autobus a snáď aj električku, ak sa dovtedy podarí dokončiť rekonštrukciu Ružinovskej radiály. Súčasťou projektu je aj peší podchod pod traťou, aby obyvatelia mohli bezpečne prejsť k obchodným centrám.

Po dokončení projektu sa má výrazne zvýšiť priepustnosť trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava, pri ktorej budú existujúce trate prepojené koľajovými spojkami a tým sa zriadi odbočka na zvýšenie kapacity jednokoľajnej trate smerom do Komárna. Odbočka Ružinov bude pozostávať zo šiestich nových výhybiek medzi existujúcimi koľajami.

Prevádzka vlakov na komárňanskej trati tak bude možná po dvoch koľajach aj medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a zastávkou Ružinov. Zabezpečí sa vytvorenie plnohodnotnej trojkoľajnej trate v úseku Bratislava Nové Mesto – TIOP Ružinov, čím sa ešte viac zvýši priepustnosť trate smerom na Podunajské Biskupice.

Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby obidve časti projektu TIOP Ružinov boli v predpokladanom termíne do decembra 2023 už realitou. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je Valbek & Prodex s.r.o. Bratislava Hodnota zákazky je 298 000 EUR bez DPH.

Obidva projekty sú spolufinancované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava