Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (21. mája 2019)

Tri návrhy realokácie financií spolu za 80 miliónov eur medzi operačnými programami schválila v utorok na rokovaní vláda. Zo záväzku roku 2019 z Operačného programu Výskum a inovácie sa má presunúť 70 miliónov do Operačného programu (OP) Integrovaná infraštruktúra (OP II), do prioritnej osi 6 - Cestná infraštruktúra. Presuny si vyžadujú súhlas aj Európskej komisie (EK).

"Vláda SR dnes schválila presun 80 miliónov eur eurofondov, ktoré poputujú na budovanie ciest 1. triedy a na obchvaty, ako aj na riešenie problému zamestnanosti pri postupnom útlme banskej činnosti na hornej Nitre. Tento materiál sme pripravili spolu s ministerstvom hospodárstva, ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom práce, ministerstvom spravodlivosti, ako aj s ministerstvom školstva. Ide o presun finančných prostriedkov z OP Efektívna verejná správa do OP ľudské zdroje v objeme 10 miliónov eur a presun 70 miliónov eur z OP Výskum a inovácie do OP Integrovaná infraštruktúra," priblížil na brífingu po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

V súvislosti s využitím peňazí v OP II sa v materiáli uvádza indikatívny zoznam dopravných projektov. Bol zostavený na základe súčasného stavu poznania z hľadiska projektovej a vecnej pripravenosti jednotlivých stavieb. Zoznam obsahuje 5 projektov v sume 329,284 milióna eur, ktoré by mohli byť realizované nad rámec súčasnej alokácie prioritnej osi 6. „Projekty sa týkajú modernizácie vybraných úsekov ciest I. triedy v Prešovskom kraji, Košickom kraji a Banskobystrickom kraji, výstavby obchvatov miest Krupina a Komárno a modernizácie križovatky v Rimavskej Sobote," konkretizuje materiál.

Druhý presun má objem 7,509 milióna eur z Operačného programu Efektívna verejná správa do prioritnej osi 3 – Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, tretí je vo výške 2,490 milióna eur. Ide o nepridelenú časť výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva Operačného programu Efektívna verejná správa do uvedenej prioritnej osi Operačného programu Ľudské zdroje. „Tieto zdroje budú použité na financovanie aktivít a opatrení na podporu transformácie regiónu horná Nitra, ktorá je súčasťou Iniciatívy EK pre uhoľné regióny," uvádza sa v návrhu využitia financií.

Ďalším operačným programom, odkiaľ by malo byť možné presunúť financie do OP II, je Integrovaný regionálny operačný program (IROP). V tomto prípade vláda schválila v uznesení, že šéfka agrorezortu má predložiť na rokovanie vlády SR materiál o stave implementácie IROP. Jeho súčasťou bude aj návrh na prerozdelenie záväzku roku 2019 do iných prioritných osí v jeho rámci a v prípade nedostatočnej absorpčnej kapacity v IROP do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Schválený materiál bol z dielne podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidiek Gabriely Matečnej (SNS), ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominatka SNS), ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD).

Správu sme prebrali z TASR.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava