Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (6. septembra2021)

Počas jediného mesiaca sa na našom ministerstve podarilo zabezpečiť a podpísať zmluvy o financovaní na sedem významných projektov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Naši eurofondoví úradníci pilne pracovali aj v lete a počas mesiaca august sme zabezpečili peniaze na tieto projekty:

  •   R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa,
  •   R2 Košice, Šaca - Košické Olšany, 2. úsek,
  •   Elektrifikácia trate Haniská pri Košiciach - Moldava nad Bodvou,
  •   Nákup parciálnych trolejbusov pre mesto Prešov,
  •   Modernizácia vozového parku ŽKV 3.časť,
  •   Obnova vozového parku električiek v Bratislave 2. a 3.etapa

Celková hodnota podpísaných zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku prevyšuje 447 miliónov eur. Zazmluvnením týchto projektov sme si zároveň v predstihu štyroch mesiacov zároveň splnili úlohu z jarného zasadnutia vlády -  zabezpečiť do konca roka zazmluvnenie celého operačného programu vo výške minimálne 90 percent.

Čo to znamená alebo trochu eurofondovej terminológie: podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na projekt znamená, že  určitá verejná investícia, ako je výstavba diaľnice, modernizácia železničného úseku, či nákup nových vlakov, električiek, má schválený projekt a garantované preplatenie väčšiny nákladov zo zdrojov eurofondového operačného programu. V operačnom programe sú združené peniaze z Európskej únie ako aj povinné národné spolufinancovanie. V rámci aktuálneho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra máme na roky 2014 – 2020 (s možnosťou čerpať peniaze až do konca roka 2023) vyčlenený rozpočet viac ako 7 miliárd eur, z toho dopravné časti OPII majú alokáciu okolo 4 miliárd eur.

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava