Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (6. júna 2019)

Zhotoviteľ stavby I. triedy I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov Dopravoprojekt Bratislava divízia Prešov pozýva verejnosť na verejné prerokovanie štúdie realizovateľnosti v stredu 12. júna v Košiciach.

Prerokovanie sa bude konať v zasadacej miestnosti SSC Investičná výstavba a správa ciest Košice v stredu o 9:30 hod. Na stretnutí budú prezentované a diskutované:

  • spôsob spracovania a výsledkov štúdie realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom  - Prešov,
  • stanoviská ÚHP k odpovediam obstarávateľa (SSC IVSC Košice) a zhotoviteľa ( Dopravoprojekt a.s) na pripomienky k predmetnej dokumentácii.

Po skončení prezentácii bude diskusia.  Predpokladaná dĺžka rokovania: cca 1 hod.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava