Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Košice, 12. júna 2019

Štúdia realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov odporúča výstavbu preložky obce Plavnica a obchvat mesta Sabinov.

Tieto projekty zaradil Operačný program Integrovaná infraštruktúra do zásobníka projektov, ktoré sa budú realizovať v prípade úspešnej realokácie finančných prostriedkov z iných operačných projektov do konca tohto roka. V rámci tejto realokácie by sa mohlo presunúť do OPII až 250 miliónov eur, ktoré budú financovať cestné projekty, predovšetkým obchvaty miest. Prešovský kraj má viacero takýchto projektov.

Štúdia realizovateľnosti, ku ktorej vydal pozitívne stanovisko aj Útvar hodnoty za peniaze, bola dnes v Košiciach verejne prerokovaná. Vyjadrovali sa k nej dopravní experti aj zástupcovia miestnej samosprávy. „Možnosť pripomienkovania štúdie prináša podnety od ÚHP aj INEKO, ako k ďalším ťahom zabezpečiť ešte korektnejšie hodnotenia spoločenských prínosov. Nie pre uspokojenie analytikov, ale na to, aby bol výber priorít po celom Slovensku férovejší a za verejné zdroje prinášal viac prínosov,“ povedal Ján Kovalčík, analytik INEKO, člen Monitorovacieho výboru OPII za Komoru mimovládnych neziskových organizácií.

Súťažné podklady na preložku Plavnice boli už schválené riadiacim orgánom OPII a verejné obstarávanie bude vyhlásené v najbližších dňoch. Predpokladáme, že do konca roka bude mať stavebné povolenie aj obchvat Sabinova a následne sa vyhlási verejné obstarávanie.

Verejné prerokovanie štúdie realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov

 

Verejné prerokovanie štúdie realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov

 

Prílohy:

Stanovisko ÚHP.pdf

Štúdia realizovateľnosti.pdf

Manažérske zhrnutie.docx

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava