Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (23. septembra 2021)

V Trebišove bola podpísaná zmluva na výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP), ktorý prinesie výraznú modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Projekt, ktorého prijímateľom je ŽSR, v hodnote viac ako desať miliónov eur zlepší kvalitu cestovania, umožní cestujúcim rýchly a bezpečný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy. Zároveň v Humennom podpísali zástupcovia ZSSK zmluvu o dielo Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné. Obidve zmluvy boli podpísané za účasti Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Terminál integrovanej prepravy v Trebišove

"Terminál integrovanej osobnej prepravy bude súčasťou integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji a napomôže rozvoju a modernizácii verejnej dopravy nielen v meste, ale v celom regióne. Trebišovčania budú môcť presadnúť pohodlne z auta na vlak alebo z autobusu na vlak, tak sa posilní význam verejnej dopravy a na cestách bude zas o niečo menej áut. A to je aj cieľ,“ uviedol štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.

Výstavba terminálu ráta s osvetleným parkoviskom pre osobné automobily aj zastrešenými úložiskami pre bicykle v  dosahu kamerového systému. TIOP Trebišov bude slúžiť ako prestupné miesto medzi rôznymi druhmi dopravy s cieľom presmerovať cestujúcich z iných dopravných módov na železničnú dopravu. Autobusy, osobné automobily a bicykle dopravia cestujúcich do terminálu, odkiaľ budú pokračovať železničnou dopravou. Kapacita terminálu počíta s kapacitou odbavenia 400 – 1 000 cestujúcich za hodinu vlakom. Pri diaľkovej, prímestskej a mestskej autobusovej doprave takmer 1500 cestujúcich za deň.

Výstavba terminálu v hodnote 10 492 091,57 eur prinesie rekonštrukciu, úpravu a stavebno-technickú prestavbu časti súčasnej železničnej a autobusovej stanice. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie podchodu a dopravného prepojenia vrátane ulíc Tabaková a Štúrova. Projekt je financovaný z  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - prioritná os 5.

 

Stredisko technicko-hygienickej údržby Humenné

V priestore Rušňového depa v Humennom podpísali zmluvu o dielo Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné za účasti Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR, Miloša Merička, primátora mesta Humenné, Jána Sekeráka, zástupcu dodávateľskej spoločnosti Metrostav a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

 

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, rekonštrukciou haly pre umiestnenie stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 30 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 22,8 mil. eur,
  • povinný príspevok zo štátneho rozpočtu: 4,0 mil. eur,
  • ZSSK: 1,7 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 18 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava