Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (28. októbra 2021)

Dnes za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala bol slávnostne otvorený 8-kilometrový úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý tvorí dlho očakávaný obchvat Prešova. Diaľnica D1 je súčasťou  multimodálneho dopravného koridoru TEN-T, otvorením prešovského úseku sa scelila jej časť od Ivachnovej pri Ružomberku až po Košice, čo predstavuje takmer 180 km súvislej diaľnice.

Nový panter - elelktrický vlak

 

Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút (až 80 percent času) oproti pôvodnej trase cez mesto. Kým  jazda po starej ceste cez mesto trvá približne 24 minút, úsek diaľnice prejdú vodiči za päť minút. 

Je to skvelá správa pre celý východ a pre Prešovčanov špeciálne. Som rád, že po rokoch im trochu uľavíme a uľahčíme život. Intenzívne pracujeme na tom, aby k tejto časti obchvatu, ktorú dnes otvárame, čo najskôr pribudli aj obe etapy severného obchvatu a ďalej sme pokračovali s R4 až po hranice s Poľskom,“ vyjadril očakávania minister A. Doležal.

Úsek diaľnice D1 okolo Prešova sa začal stavať pred štyrmi rokmi v máji 2017. Súčasťou obchvatu je 18 mostov, dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou cez 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. V rámci výstavby bola postavená aj mimoriadne technicky zložitá križovatka Vydumanec, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Spájajú sa v nej dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy.

Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je spolufinancovaný z Kohézneho fondu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Celkové oprávnené náklady projektu:          327 432 328,08 eur bez DPH

Z toho zdroj EÚ:                                           278 317 478,82 eur bez DPH

Z toho zdroj štátny rozpočet:                          49 114 849,20 eur  bez DPH

 

Základné údaje o stavbe:

Dĺžka komunikácie: 7 870 m

Kategória komunikácie: D 26,5/100

Návrhová rýchlosť: 100 km/hod

Dĺžka tunela Prešov: 2 244 m Kategória tunela: 2 x T 7,5

Počet križovatiek: 2 – mimoúrovňová križovatka Prešov západ, mimoúrovňová križovatka Prešov Juh

Počet mostných objektov: 18

Celkový počet vetiev križovatiek: 17

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava