Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (19. marca 2021)

Minister dopravy a výstavby podpísal 16. marca 2021 so Slovenskou správou ciest zmluvu o financovaní na rekonštrukciu cesty v dĺžke 3,5 km v extraviláne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie smerom na Nové Mesto nad Váhom. Celkové oprávnené výdavky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sú zazmluvnené vo výške 3 992 832 eur.

Projekt rieši rekonštrukciu cesty za mostným objektom nad potokom Klanečnica v cestnom staničení od km 159,710 po km 163,210 v dĺžke 3,5 km. Predmetom projektu je rekonštrukcia vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava, respektíve výmena dopravného značenia a doplnenie bezpečnostných zariadení.

Na projekte v hodnote takmer 4 milióny eur prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaná lehota výstavby je 6 mesiacov a stavba by mohla začať v letných mesiacoch tohto roka. Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava