Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (17. mája 2019)

Na pôde ministerstva dopravy a výstavby SR sa v piatok 17. mája uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavným predmetom bolo schválenie aktualizácie Hodnotiacich kritérií pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII pre dopytovo-orientované projekty. Ide o projekty Malé zlepšenia eGov služieb a Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Ďalšími bodmi rokovania bola prezentácia k činnosti Riadiaceho výboru pre prioritné osi 1 až 6 a tiež informácia o aktivitách Riadiaceho výboru pre prioritnú os 7. 

 

Monitorovací výbor

 

Monitorovací výbor

 

Monitorovací výbor

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava