Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (12. novembra 2018)

Daň z pridanej hodnoty za eurofondové dopravné projekty, ktorá sa týka miest Košice a Bratislava, bude oprávneným výdavkom. Košice tak dostanú naspäť 15 miliónov a Bratislava ušetrí na projektoch mestskej verejnej dopravy 25 miliónov za DPH.

„Je to výborná správa pre celé Slovensko. Vyriešil sa problém, ktorý vznikol koncom roka 2016 pri projekte rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach. Európska komisia poslala list, že riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), teda ministerstvo dopravy, nemá preplácať DPH pri investíciách vo verejnej doprave,“ uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Rokovania s Európskou komisiou viedol Úrad podpredsedu vlády a zúčastňovali sa aj zástupcovia  Riadiaceho orgánu OPII na Ministerstve dopravy a výstavby SR a Stáleho zastúpenia Slovenska pri EK a magistrátu. Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu štátu, vlády aj mesta, a peniaze za dopravné projekty sa vrátia.

Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch pre programové obdobie 2014-2020 bude mať vplyv nielen na Košice, ktoré získajú späť celých 15,6 mil. eur, ale aj na Bratislavu. Rovnako sa totiž bude postupovať aj pri iných projektoch. Vicepremiér Raši odhadol, že po dokončení infraštruktúrnych projektov sa hlavnému mestu vráti minimálne 25 miliónov eur. „Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel R. Raši. Predpokladá sa, že Košice môžu uvidieť peniaze na svojom účte ešte do konca tohto roka.

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava