Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (17. februára 2021)

Ďalšia dobrá správa pre východné Slovensko. Na ministerstve dopravy sme z fondov Európskej únie zabezpečili peniaze na masívnu obnovu flotily osobných vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko. Verejné obstarávania sú ukončené, takže sa začína realizácia. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal nedávno podpísal dve zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s prijímateľom - Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Prvý projekt (za viac ako 31 miliónov eur) je o modernizácii 35 kusov osobných vozňov 2. triedy radu Bdt. Modernizované osobné vozne budú súčasťou vlakových súprav nasadených na územie viacerých krajov, primárne však budú dopravne obsluhovať východné Slovensko. Ide o trate: Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč, z dôvodu obratovania súprav a údržby osobných vozňov na tratiach: Liptovský Mikuláš – Čadca, Košice – Trebišov – Humenné – Stakčín, Prešov – Humenné, Košice – Brezno – Zvolen, Košice – Fiľakovo – Zvolen.

Druhý schválený projekt (za viac ako 32 miliónov eur) zabezpečí nákup 17 kusov osobných vozňov ktoré budú využívané v prímestskej a v regionálnej železničnej doprave na tých istých tratiach ako pri prvom projekte.

Zazmluvnenie dvoch projektov dokopy za viac ako 60 miliónov eur prinesie aj lepšie čerpanie eurofondov v OP Integrovaná infraštruktúra. Našim cieľom je vyčerpať každé jedno ponúkané euro z aktuálneho programového obdobia.

 

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava