Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (16. apríla 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Dunajskou komisiou pripravil interaktívny workshop pod názvom METEET 2019 Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 16.- 17. apríla 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave.

METEET je spoločná iniciatíva troch komisií (Európska komisia, Dunajská komisia a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj) zameraná na zlepšenie kapacity inštitúcií z krajín podunajskej oblasti pre integrované plánovanie a realizáciu infraštruktúrnych projektov v oblasti vnútrozemských vodných ciest. Cieľom stretnutia bolo zlepšenie a budovanie administratívnych kapacít inštitúcií medzi odborníkmi v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a ochrany životného prostredia, a tým prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu postupov pri implementácii infraštruktúrnych projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou tečúcou krajinami strednej a juhovýchodnej Európy. Z hľadiska plavby je jednou z najdôležitejších európskych vnútrozemských vodných ciest a to najmä po otvorení prieplavu medzi Dunajom a Mohanom (Main-Donau Kanal) v septembri 1992. Je tak dôležitou súčasťou siete TEN-T.

I/65 Príbovce - Turčianske Teplice

 

I/65 Príbovce - Turčianske Teplice

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava