Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 3

Názov súboru Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č7_HMBA_NP_KF_PO3.docx Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.06.2016 03.03.2017
Zmena vyzvania č3_HMBA_NP_KF_PO3.docx Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.06.2016 03.03.2017
Prilohy.zip Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.06.2016 03.03.2017


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava