Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 5 Verejná osobná doprava ŽSR 28.01.2020 03.09.2021
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava ŽSR 20.02.2019 27.01.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava ŽSR 08.12.2018 19.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava ŽSR 01.07.2018 07.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava ŽSR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP Verejná osobná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 10 Cestná doprava SSC 06.03.2020 08.02.2022
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 9 Cestná doprava SSC 06.12.2019 05.03.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 8 Cestná doprava SSC 06.08.2019 05.12.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 7 Cestná doprava SSC 06.02.2019 05.08.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 6 Cestná doprava SSC 01.07.2018 05.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 5.1 Cestná doprava SSC 24.03.2018 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 5 Cestná doprava SSC 01.12.2017 23.03.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 4 Cestná doprava SSC 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 3 Cestná doprava SSC 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 2 Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP zmena č. 1 Cestná doprava SSC 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP Cestná doprava SSC 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 9 Železničná doprava ŽSR 06.03.2020 31.03.2021
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 8 Železničná doprava ŽSR 28.12.2019 05.03.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 7.1 Železničná doprava ŽSR 14.09.2019 27.12.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 7 Železničná doprava ŽSR 20.02.2019 13.09.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 6.1 Železničná doprava ŽSR 08.12.2018 19.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 6 Železničná doprava ŽSR 01.07.2018 07.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 5 Železničná doprava ŽSR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 4 Železničná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 3 Železničná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 2 Železničná doprava ŽSR 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1_1.2/ŽSR-6-NP Železničná doprava ŽSR 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 5 Cestná doprava SSC 01.12.2017 23.03.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 4 Cestná doprava SSC 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 3 Cestná doprava SSC 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 2 Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 1 Cestná doprava SSC 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP Cestná doprava SSC 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. TP2-OPII-2016-MFSR zmena č. 6 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 02.02.2019 30.09.2020
Vyzvanie č. TP2-OPII-2016-MFSR zmena č. 5.1 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 08.01.2019 01.02.2019
Vyzvanie č. TP2-OPII-2016-MFSR zmena č. 5 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 26.11.2018 07.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.07.2018 23.11.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 14.01.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 zmena č.1 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 Technická pomoc Ministerstvo financií SR 23.03.2016 30.11.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava