Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 2

Názov súboru Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č3_SSC_NFP_ERDF_PO6.docx Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016
Zmena vyzvania č2_SSC_NFP_ERDF_PO6.docx Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016
Prílohy vyzvania.zip Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava