Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Dopravný podnik Bratislava

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác - modernizácia údržbovej základne v Krasňanoch, čím zároveň dôjde k zlepšeniu kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

Celkové náklady projektu:                                             63 108 992,94 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                                  53 642 644,00 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                  6 310 899,29 € bez DPH      

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                     3 155 449,65 € bez DPH      

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 28.06.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 06/2024   

Dátum aktualizácie údajov: 11.1.2024

 

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=9fd5a445-bdf2-4757-a59b-211856a43533

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8036652/

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-o-29-2021

https://dpb.sk/sk/dokument/ramcova-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-c-o-172-2022

https://crz.gov.sk/zmluva/8490862/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8508234/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8478066/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/9191266/

https://crz.gov.sk/zmluva/9200080/

https://crz.gov.sk/zmluva/8792847

https://crz.gov.sk/zmluva/8903586

https://crz.gov.sk/9043290-sk/dodatok-c-1/

 

 

 

    


Súbory

Názov Veľkosť
Rozšírené informácie k projektu MÚZ 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce_230818 70 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava