Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Miesto realizácie: Žilinský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Národná diaľničná spoločnosť

Predmetom projektu je výstavba diaľničného privádzača v kategórii C 9,5/60, v celkovej dĺžke 1,358 km. Zrealizovaním projektu sa zabezpečí odľahčenie existujúceho   vstupu do Kysuckého Nového Mesta v obci Radoľa, zlepšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ako aj zabezpečenie logistiky veľkých podnikov v priemyselnej zóne Kysuckého Nového Mesta.  V rámci projektu je realizovaná výstavba prepojenia ciest I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri závode Schaeffler Slovensko, s.r.o.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:                        16 524 440,09 € bez DPH  

            Z toho zdroj EÚ:                                                14 045 774,08 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                2 478 666,01 € bez DPH            

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                    0,00 € bez DPH           

 

Financované z fondu EÚ:                                          Kohézny fond   

Stav projektu:                                                             ukončený ako nefunkčný (stavebne je v realizácii)      

Deň účinnosti zmluvy o NFP:                                   30. 03. 2023

Predpokladaný termín ukončenia:                           06/2024

Dátum aktualizácie údajov:                                       8.1.2024     

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=d27679f4-f53e-46fe-a558-38024902a0c1

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7689306/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/9145890/

 

 


Súbory

Názov Veľkosť
Rozšírené informácie o projekte D3 ZA-KNM privádzač 71 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava