Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOVNázov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Register úpadcov – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Register priestorových informácií - 2.fáza Informatizácia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Datacentrum Ministerstva vnútra SR Informatizácia Ministerstvo vnútra SR Celé Slovensko Ukončený
Cloud Ministerstva vnútra SR Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava