Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOVNázov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Datacentrum Ministerstva vnútra SR Informatizácia Ministerstvo vnútra SR Celé Slovensko Ukončený
Cloud Ministerstva vnútra SR Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Banskobystrický kraj Ukončený
Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava Vodná doprava Verejné prístavy, a.s. Bratislavský kraj Ukončený
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov Prešovský kraj Ukončený
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava Bratislavský kraj Ukončený
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Žilinský kraj Ukončený


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava